Dự Án-Công Trình

CÔNG TRÌNH SAN ĐẮP NỀN, ĐÓNG CỌC NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN PHẢ LẠI 2

1. Khối lượng đất chính: 
Đất đá: 800.000 m3.
Đóng cọc các loại: 50.000 md.
2. Đơn vị ký hợp đồng: 
Ban QLDA nhà máy điện Phả Lại 2 
2. Giá trị hợp đồng: 24, 7 tỷ đồng.
3.Thời gian thi công : 1996 - 1999 
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC