Tin công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 17

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 17 trân trọng gửi tới Quý Cổ đông thư mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.
 
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
- Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần LICOGI 17
- Số 2, phố Xuân Diệu, KDC Thái Học 3, P. Sao Đỏ. TP. Chí Linh, T. Hải Dương.
- SĐT: 0392 097 938 (Đ/c Nguyễn Ngọc Dương).     
 
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần LICOGI 17.
Trân trọng./. 
 
-------------------------------------------------------------------- 
 
Tài liệu đính kèm: 
 
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC