Tin công ty

Giấy mời và QĐ triệu tập cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  Giấy mời cổ đông dự ĐHĐCĐ năm 2018 - Công ty cổ phần LICOGI17
 
 Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ năm 2018 - Công ty cổ phần LICOGI17
 
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 20 phố Nguyễn Thái Học II, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC