Dự Án-Công Trình

ĐÀO HỐ XỬ LÝ MÓNG VAI TRÁI, VAI PHẢI NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN BẢN CHÁT LAI CHÂU

1. Khối lượng chính:
Đất đá: 900.000 m3
Đá hộc: 5.000 m3
2. Giá trị hợp đồng: 50,0 tỷ đồng
3. Thời gian thực hiện: Năm 2007 - 2008
4. Đơn vị ký hợp đồng:  
Tổng công ty Xây dựng và phát triển.
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 20 phố Nguyễn Thái Học II, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC