Dự Án-Công Trình

SAN NỀN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN MÔNG DƯƠNG

1. Khối lượng chính:
Đất đá: 2.032.769 m3
Nạo vét bùn: 372.876 m3 
 
 
                      Ảnh:  thi công công trình san nền nhà máy nhiệt điện Mông Dương
 
2. Giá trị hợp đồng: 225,2 tỷ đồng
3. Thời gian thực hiện: Năm 2008 - 2011
 
 
                                     Ảnh: Công trình đang thi công
4. Đơn vị ký hợp đồng:  
Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC