Dự Án-Công Trình

KÊNH DẪN NƯỚC VÀ KÊNH TUẦN HOÀN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN QUẢNG NINH

1. Khối lượng chính:
Đất đá: 757.000 m3
Nạo vét bùn: 750.00 m3
Đá hộc: 5.000 m3 
2. Giá trị hợp đồng: 53,7 tỷ đồng
3. Thời gian thực hiện: Năm 2007 - 2008
4. Đơn vị ký hợp đồng:  
Văn phòng dự án N/M nhiệt điện Quảng Ninh - TCT( tập đoàn) điện khí Thượng Hải
Tin liên quan
Công ty cổ phần LICOGI 17
Đia chỉ: Số 2, phố Xuân Diệu, Khu dân cư Thái Học 3, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Điện thoại: 02203.882.261 | Fax : 02203.882.754
Email: licogi17@gmail.com Website: licogi17.com.vn
Design by NiemTin JSC